top of page

Kaynaklı imalat, endüstride oldukça yoğun kullanılan bir birleştirme yöntemidir. Birçok üretim metodu ile birlikte kullanılmakta olup, birçok değişkeni içinde barındırmaktadır. Bununla birlikte teknolojik gelişimlere açık ve sürekli araştırma çalışmaları yapılan bir konudur.

 

Kaynaklı imalat kapsamında üretim teknolojileri önemli bir yere sahiptir. Çalışmaların odağında sanayi bulunsa da özellikle üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar akademik anlamda üretimi desteklemektedir. Son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, verimli kaynak yöntemleri, sahada ve atölyede mekanize kaynak uygulamaları ve hata oranını azaltıcı önlemler, verim araştırmada etkili uygulamaların başında gelmektedir. İş planlaması için, teknoloji ve iletişimin geliştiği ve giderek önem kazandığı bu dönemde, Endüstri 4.0 uygulamalarının devreye alınması, insan etkisinin/müdahalesinin asgariye indirilerek kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı ele alınması, uygulanması gerekli yaklaşımlar arasındadır.

 

 

Yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak kalite sistem ihtiyacı, personel eğitimi ve firmaların denetimi de önem kazanmaktadır. Hem uygulama hem de kontrol personelinin bilgi seviyesinin araştırılması neticesinde, ürün kalitesinin artırılması ve uygulanan kontrolleri "son ürünün kontrolü" kapsamından kurtarıp, "proses kontrolü" ve her aşamada gerekli şartların sağlanması seviyesine geliştirmek mümkün olabilmektedir. Sürecin uygun bir şekilde yönetilmesi için uluslararası normların takibi ve değerlendirilmesi gerekliliği açıktır. Bu kapsamda tahribatlı ve tahribatsız muayene uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Özellikle ihracat ayağında firmaların kalite sistemlerini geliştirerek yapmış olduğu imalatlar sürecin yürütülmesinde önemli bir yere sahiptir.

 

Sektörel anlamda üzerinde çalışılan önemli konular arasında ‘’yaşanan iş kazaları ve bunların nedenleri’’ yer almaktadır. Ülkenin önemli sorunlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusu, bu sektörde de üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Birçok tehlikenin ve riskin olduğu sektörde, özel araştırmaların yapılarak durumun değerlendirilmesi, iş kazalarının önüne geçilmesi için önemli adımlardan birisidir.

Türkiye’de kaynaklı imalat alanında, sektörün tamamını kapsayan bir organizasyon yapısının ihtiyacı her geçen gün artmakta, ticari faaliyetten uzak, bağımsız ve tarafsız bir kurum tarafından çalışmaların yürütülmesi kritik öneme sahip olmaktadır. Böylelikle yapılan çalışmaların, edinilen tecrübelerin ve kaynaklı imalat alanındaki teknolojik gelişmelerin kamusal ve toplumsal anlamda paylaşılmasının önü açılacaktır.

MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgiyi üreten    ve    bu     bilgiye    ihtiyaç     duyan,     kullanan     ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmalarını konun-un tarafları ile paylaşma amacındadır. Bu kapsamda ‘’13. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre Ve Sergisi’’ 17-18 Kasım 2023’te düzenlenecektir.

 • Twitter
 • Instagram
 • Linkedin
 • Facebook

Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderim adresi: kaynakkongresi@mmo.org.tr

 

Bildirim sunma koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için sekreterya ile iletişime geçiniz.

 

Bildiri Özetlerini Göndermek için Son Tarih: 12.05.2023

 

Bildiri Özetlerine Cevap Gönderme Tarihi: 12.06.2023

 

Bildiri Metinlerini Göndermek için Son Tarih: 01.09.2023

 

Kongrede sunulması veya yayımlanmasına karar verilen bildiriler kongre kitabına basılacaktır.

Yayımlanmayan bildiriler geri gönderilmeyecektir. Yayımlanan bildirilerin yayın hakkı Odamıza aittir.

 

Mühendis ve Makina Dergisi yayın şartlarına uygun bildirileriniz, yapılan değerlendirme sonucuna göre Mühendis ve Makina Dergisi’nde yayımlanmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme sonuçları kongreden sonra bildiri sahiplerine bildirilecektir.

Bildiri Konuları
 

 • Kaynaklı İmalat Teknolojilerinde Araştırmalar ve Gelişmeler

 • Kaynak Teknolojilerinde Tasarım ve Uygulama Örnekleri, Sektörel Çalışmalar

 • Kaynaklı İmalatta Seri Üretim Uygulamaları

 • Malzeme Seçimi ve Uygulamaları

 • Kaynaklı İmalatta Dijitalleşme, Endüstri 4.0 Uygulamaları ve İzlenebilirlik

 • Kaynaklı İmalatta Enerji Yönetimi ve Maliyetler

 • Alternatif Birleştirme Yöntemleri

 • Yüzey Kaplama ve Kesme Teknolojileri

 • Eklemeli İmalat Teknolojileri

 • Kalite Yönetimi ve Üretimde Sağlanan Faydalar

 • Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Uygulamaları

 • Kaynak teknolojisi uygulamalarında teknoloji kullanımı, seviyesi, özgün çözümler için mühendislik gücümüzün yeterliliği

 • Yükseköğrenim ve Örgün eğitimde kaynak teknolojisi eğitimi

 • Türkiye’deki kaynak teknolojisi alanındaki eğitimlerin niteliği, belgelendirme süreçleri ve sahada çalışan personellerin geliştirme eğitimleri

 • Kaynak teknolojisi uygulamalarında kaynak ekipman / teçhizatları ve sarf malzemelerinin yeri Türkiye sanayisinin bu alandaki yetkinlikleri

 • Kaynaklı İmalatta İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

 • Kaynaklı İmalatta Türkiye ve Örgütlenme Faaliyetleri

 • MMO’nun alandaki yeri, süreç boyunca çalışmaları, katkı ve katılımları

DELEGE
KATILIM
ÜCRETLERİ

TMMOB ÜYESİ:                     TMMOB ÜYESİ OLMAYAN:

 700 TL                                        1000 TL

* Haziran 2023 tarihine kadar katılım ücretinin yatırılması durumunda ve bir kuruluşta 3 ve bir daha fazla kişinin katılması durumunda %10 indirim uygulanacaktır.

* Aidat borcu olmayan TMMOB üyelerinin, çalışmayan TMMOB üyelerinin ve TMMOB öğrenci üyelerinin ücretsiz katılım sağlayabileceklerdir.

KATILIM BEDELİNE DAHİL HİZMETLER:

 • Kongre Süresince Öğle Yemeği

 • Kongre Süresince Çay-Kahve İkramları

 • Kongre Bildiriler Kitabı + CD

 • Kongre Defteri ve Kalemi

 • Kongre Katılım Belgesi

* Delegeler, bilimsel ve teknolojik bildiri oturumlarına giriş, öğle yemekleri, kahve molaları, açılış kokteyli, kongre çantası, programı ve yaka kartından yararlanılır.

İletişim

Makina Mühendisleri Odası adına MMO Ankara Şube olarak düzenlediğimiz kongremiz için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

0535 701 23 07

bottom of page